Pogoji najema vozil

Avtotrade, d.o.o., Vrhnika, daje vozilo v uporabo
po določbah in pogojih,ki so predmet te pogodbe
in s katerimi je najemnik seznanjen, kar potrjuje s
podpisom te pogodbe.

1. POTREBNI DOKUMENTI IN PLAČILA

Stranka mora imeti ob prevzemu s seboj veljaven osebni dokument in vozniško dovoljenje. Pravne osebe pa lahko vozilo prevzamejo po plačanem predračunu ali po dogovoru. Predložiti pa morajo tudi naročilnico s specifikacijo z navedenim obdobjem najema. Z naročilnico so kriti morebitni dodatni stroški, ki bi lahko nastali poleg najema plačanega po predračunu.

2. REZERVACIJE

Ob rezervaciji vozila se plača 10% zneska najema – avans. Celotni znesek najema se poravna najkasneje pred odhodom, sicer štejemo rezervacijo za odpovedano.

3. V CENO JE VKLJUČENO

 • zelena karta
 • obvezno zavarovanje
 • kasko zavarovanje z 3% odbitne franšize, zavarovanje proti kraji, zavarovanje potnikov

4. VARŠČINA

Ob prevzemu vozila je potrebno položiti varščino, ki se uporablja za pokrivanje naslednjih stroškov:

 • v primeru nesrece ali kraje vozila.
 • izgube bonusa pri zavarovanju.
 • manjkajočo poškodovano opremo.
 • popravila in poškodbe, ki niso vključene v paket kasko zavarovanja (poškodovana oprema ob vlomih, nepazljivostih….)
 • v primeru poškodbe ali kraje vozila je obvezno zahtevati ogled policije in predložiti policijski zapisnik.
 • plačilo varščine se izvede z kreditno kartico. Na kartici se naredi tudi rezervacija sredstev v primeru neplačila stroškov ali nevračila vozila. Najemojemalec se z podpisom na prvi strani pogodbe strinja z rezervacijo sredstev na njegovem tekočem računu. Najemodajalec je upravičen unovčiti to rezervacijo v primeru neplačila v višini nastalih stroškov. Prav tako se z podpisom na prvi strani strinja, da se lahko njegovi podatki na pogodbi, podatki na kartici ter EMŠO številka uporabljajo v primeru unovčitve zgoraj omenjene rezervacije sredstev na njegovem TRR-ju.

5. PREVZEM VOZILA

Prevzem vozila je možen med 7.00 in 20.00 uro. Oziroma po dogovoru. Vozilo pa je potrebno vrniti do 9.00 dopoldne.
Podaljšanje najema ni možno brez predhodnega dogovora.

6. VRAČILO VOZILA

Vozilo vrne najemnik. Ob vrnitvi se z primopredajnim zapisnikom ugotovi stanje vozila in pregleda delovanje vseh naprav v vozilu. Vse ugotovljene pomankljivosti in poškodbe se vpiše v prevzemni zapisnik in obračuna v skladu s splošnimi navodili za najem vozila.
V primeru višje sile zamude vozila je dolžan najemnik telefonsko obvestiti najemodajalca za vzrok zamude in predviden čas vračila vozila. Morebitna zamuda brez predhodnega dovoljenja se zaračuna, kot dodaten dan najema.

7. IZGUBA LASTNINE, POŽAR ALI TATVINA

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo osebno lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je pustila v najetem vozilu. Najemnik se s podpisom te pogodbe izrecno odpoveduje vsakemu zahtevku, ki bi izhajal iz tega člena in z njim povezanimi stroški.

8. GORIVO

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Ob prevzemu in vrnitvi vozila mora biti rezervoar goriva poln. V nasprotnem primeru najemodajalec zaračuna manjkajoče gorivo ter polnjenje rezervoarja po veljavnem ceniku.

9. CIŠCENJE VOZILA

Ob prevzemu vozila je to očiščeno od zunaj in znotraj. V enakem stanju se vozilo vrne. V nasprotnem primeru se zaračunajo stroški čiščenja vozila po ceniku najemodajalca. KAJENJE JE STROGO PREPOVEDANO.

10. POPRAVILA

Vsi posegi v vozilo brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so prepovedani in za njih materialno odgovarja najemnik, kakor se tudi ne priznavajo stroški popravil, ki niso bila koordinirana z najemodajalcem. Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih. Za morebitno popravilo in menjavo delov je potrebno predložiti original račun servisa, ki se glasi na ime najemodajalca.

11. VZDRŽEVANJE

Najemnik se obvezuje, da bo redno preverjal staje olja v motorju, hladilne tekočine, zavorno tekočino in zračni tlak v pnevmatikah.

12. ODGOVORNOST NAJEMNIKA IN OBNAŠANJE PRI PROMETNI NEZGODI

Pri nesreči ali poškodbi vozila odgovarja najemnik v vrednosti 3% odbitne franšize. V primeru da zavarovalnica zavrne plačilo iz kakršnih vzrokov je dolžan škodo kriti najemnik. Za poškodbe, ki ne izhajajo iz prometne nezgode odgovarja najemnik sam. V primeru nesreče mora najemni izpolniti obrazec (evropsko poročilo o prometni nezgodi) in prijavo policiji. Ob vračilu poškodovanega vozila se tudi izpolni poročilo o nesreči in izjavo o nealkoholiziranosti. Določila CPP zakona predpisujejo, da mora biti starost najemnika najmanj 21 let in da mora imeti veljavno vozniško dovoljenje najmanj 3 leta.
Najemnik odgovarja neomejeno v primeru škode zaradi neupravičenega voznika do vožnje, preseženega tovora, nevarnih snovi, v nezakonite namene (carinski prekrški)….
Skratka vsega česar je v vozilu prepovedano vozit. Najemnik je obvezan, da dokumente in ključe vozila ob zapustitvi nosi s seboj. V nasprotne primeru zavarovalnica ne krije nastalih stroškov v primeru kraje vozila.

13. PROMETNI PREKRŠKI

Vsi morebitni prometni prekrški, ki nastanejo v času najema vozila bremenijo najemnika vozila v kolikor bi policija zahtevala podatke o kršitelju smo le te zakonsko dolžni posredovati.

1. POTREBNI DOKUMENTI IN PLAČILA

Stranka mora imeti ob prevzemu s seboj veljaven osebni dokument in vozniško dovoljenje. Pravne osebe pa lahko vozilo prevzamejo po plačanem predračunu ali po dogovoru. Predložiti pa morajo tudi naročilnico s specifikacijo z navedenim obdobjem najema. Z naročilnico so kriti morebitni dodatni stroški, ki bi lahko nastali poleg najema plačanega po predračunu.

2. REZERVACIJE

Ob rezervaciji vozila se plača 10% zneska najema – avans. Celotni znesek najema se poravna najkasneje pred odhodom, sicer štejemo rezervacijo za odpovedano.

3. V CENO JE VKLJUČENO

 • zelena karta
 • obvezno zavarovanje
 • kasko zavarovanje z 3% odbitne franšize, zavarovanje proti kraji, zavarovanje potnikov

4. VARŠČINA

Ob prevzemu vozila je potrebno položiti varščino, ki se uporablja za pokrivanje naslednjih stroškov:

 • v primeru nesrece ali kraje vozila.
 • izgube bonusa pri zavarovanju.
 • manjkajočo poškodovano opremo.
 • popravila in poškodbe, ki niso vključene v paket kasko zavarovanja (poškodovana oprema ob vlomih, nepazljivostih….)
 • v primeru poškodbe ali kraje vozila je obvezno zahtevati ogled policije in predložiti policijski zapisnik.
 • plačilo varščine se izvede z kreditno kartico. Na kartici se naredi tudi rezervacija sredstev v primeru neplačila stroškov ali nevračila vozila. Najemojemalec se z podpisom na prvi strani pogodbe strinja z rezervacijo sredstev na njegovem tekočem računu. Najemodajalec je upravičen unovčiti to rezervacijo v primeru neplačila v višini nastalih stroškov. Prav tako se z podpisom na prvi strani strinja, da se lahko njegovi podatki na pogodbi, podatki na kartici ter EMŠO številka uporabljajo v primeru unovčitve zgoraj omenjene rezervacije sredstev na njegovem TRR-ju.

5. PREVZEM VOZILA

Prevzem vozila je možen med 7.00 in 20.00 uro. Oziroma po dogovoru. Vozilo pa je potrebno vrniti do 9.00 dopoldne.
Podaljšanje najema ni možno brez predhodnega dogovora.

6. VRAČILO VOZILA

Vozilo vrne najemnik. Ob vrnitvi se z primopredajnim zapisnikom ugotovi stanje vozila in pregleda delovanje vseh naprav v vozilu. Vse ugotovljene pomankljivosti in poškodbe se vpiše v prevzemni zapisnik in obračuna v skladu s splošnimi navodili za najem vozila.
V primeru višje sile zamude vozila je dolžan najemnik telefonsko obvestiti najemodajalca za vzrok zamude in predviden čas vračila vozila. Morebitna zamuda brez predhodnega dovoljenja se zaračuna, kot dodaten dan najema.

7. IZGUBA LASTNINE, POŽAR ALI TATVINA

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo osebno lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je pustila v najetem vozilu. Najemnik se s podpisom te pogodbe izrecno odpoveduje vsakemu zahtevku, ki bi izhajal iz tega člena in z njim povezanimi stroški.

8. GORIVO

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Ob prevzemu in vrnitvi vozila mora biti rezervoar goriva poln. V nasprotnem primeru najemodajalec zaračuna manjkajoče gorivo ter polnjenje rezervoarja po veljavnem ceniku.

9. CIŠCENJE VOZILA

Ob prevzemu vozila je to očiščeno od zunaj in znotraj. V enakem stanju se vozilo vrne. V nasprotnem primeru se zaračunajo stroški čiščenja vozila po ceniku najemodajalca. KAJENJE JE STROGO PREPOVEDANO.

10. POPRAVILA

Vsi posegi v vozilo brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so prepovedani in za njih materialno odgovarja najemnik, kakor se tudi ne priznavajo stroški popravil, ki niso bila koordinirana z najemodajalcem. Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih. Za morebitno popravilo in menjavo delov je potrebno predložiti original račun servisa, ki se glasi na ime najemodajalca.

11. VZDRŽEVANJE

Najemnik se obvezuje, da bo redno preverjal staje olja v motorju, hladilne tekočine, zavorno tekočino in zračni tlak v pnevmatikah.

12. ODGOVORNOST NAJEMNIKA IN OBNAŠANJE PRI PROMETNI NEZGODI

Pri nesreči ali poškodbi vozila odgovarja najemnik v vrednosti 3% odbitne franšize. V primeru da zavarovalnica zavrne plačilo iz kakršnih vzrokov je dolžan škodo kriti najemnik. Za poškodbe, ki ne izhajajo iz prometne nezgode odgovarja najemnik sam. V primeru nesreče mora najemni izpolniti obrazec (evropsko poročilo o prometni nezgodi) in prijavo policiji. Ob vračilu poškodovanega vozila se tudi izpolni poročilo o nesreči in izjavo o nealkoholiziranosti. Določila CPP zakona predpisujejo, da mora biti starost najemnika najmanj 21 let in da mora imeti veljavno vozniško dovoljenje najmanj 3 leta.
Najemnik odgovarja neomejeno v primeru škode zaradi neupravičenega voznika do vožnje, preseženega tovora, nevarnih snovi, v nezakonite namene (carinski prekrški)….
Skratka vsega česar je v vozilu prepovedano vozit. Najemnik je obvezan, da dokumente in ključe vozila ob zapustitvi nosi s seboj. V nasprotne primeru zavarovalnica ne krije nastalih stroškov v primeru kraje vozila.

13. PROMETNI PREKRŠKI

Vsi morebitni prometni prekrški, ki nastanejo v času najema vozila bremenijo najemnika vozila v kolikor bi policija zahtevala podatke o kršitelju smo le te zakonsko dolžni posredovati.